Νηκίτρια διαγωνiσμού !!!

2015-08-02 11:08

Η νηκίτρια του διαγωνισμού μας ειναι η Ειρηνη Πλυτα

https://m.facebook.com/eirini.plyta?fref=ufi&_rdr

Συγχαρητήρια !!!!